اخبار

01 آذر 96

تسلیت ضایعه درگذشت مادر شهید امیرآبادی زاده

جناب آقای دکتر احمد امیرآبادی زاده   عضو هیئت علمی گروه فیزیک   کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام   ضایعه درگذشت...

30 آبان 96

برنامه سخنرانی و کارگاه های آموزشی گروه فیزیک به مناسبت جشنواره پژوهشی 96

برنامه سخنرانی و کارگاه های آموزشی گروه فیزیک به مناسبت جشنواره پژوهشی 96

IMAGE

27 آبان 96

فرمت شرکت در مسابقه پوستر جشنواره پژوهشی 96

جهت دریافت فرمت شرکت در مسابقه پوستر جشنواره پژوهشی 96 کلیک نمایید