اخبار

01 ارديبهشت 96

تولید جرم منفی

 فیزیکدان ها مایعی با "جرم منفی" تولید کرده اند که وقتی نیرویی به آن وارد می شود با نقض قانون دوم نیوتن در جهت عکس به حرکت در آید.در زندگی...

22 اسفند 95

سمینار یک دکتری گرایش هسته ای

استفاده از توریم در رآکتورهای هسته‌ای و به خصوص در رآکتور   ADS استاد راهنما: دکتر محمد مهدی فیروزآبادی   ارائه دهنده:ساره ارحمی  ...

18 اسفند 95

سمینار دکتری هسته ای

سمینار اول دکتری بررسی عوامل مؤثر بر میزان واپاشی مواد رادیواکتیو استاد راهنما: دکتر محمد مهدی فیروزآبادی ارائه دهنده: فرشید غلامیان...