رئیس دانشکده علوم
استاد سید سعید محمدی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/ssmohammadi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زمین شناسی دانشکده علوم - قسمت اداری
05632202041 05632202148

معاون آموزشی دانشکده علوم
استادیار محمودرضا هیهات
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/heyhat این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زمین شناسی دانشکده علوم - قسمت اداری
05632202041 05632202041

مدیر گروه زمین شناسی
دانشیار ابراهیم غلامی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/gholami این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زمین شناسی دانشکده علوم
05632202041 05632202345

مدیر گروه زیست شناسی
استادیار مریم مودی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mmoudi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زیست شناسی دانشکده علوم
05632202041

مدیر گروه شیمی
استادیار رضا سندروس
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/sandaroos این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه شیمی دانشکده علوم
05632202041 05632202065

مدیر گروه فیزیک
دانشیار سید محمد خراشادی زاده
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/smkhorashadizadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فیزیک دانشکده علوم
05632202041