گروه شیمی دانشگاه بیرجند از سال 1356 فعالیت خود را آغاز و ازسال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد شیمی در گرایشهای مختلف اقدام به پذیرش دانشجو نمود.از سال 1386 نیز فعالیت خود را گسترش داده و در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه با وجود بیش از21 آزمایشگاه آموزشی٬ پژوهشی و تحقیقاتی فعال به عنوان بزرگترین گروه دانشگاه بیرجند محسوب می شود و تاکنون دانشجویان زیادی در مقاطع کارشناسی (در گرایشهای دبیری، محض و کاربردی )، کارشناسی ارشد (در گرایشهای شیمی آلی، تجزیه، معدنی، شیمی فیزیک و فیتوشیمی) و دکتری (در گرایشهای شیمی آلی، تجزیه، معدنی، شیمی فیزیک) از این گروه فارغ التحصیل شده اند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیمی 5 4
11 22