گروه فیزیک از مهرماه سال 1356 با تاسیس دانشگاه بیرجند با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش های فیزیک حالت جامد و فیزیک هسته ای و فیزیک دبیری آغاز به کار نمود و به مرور با تکمیل کادر هیات علمی و آزمایشگاه های مختلف در سال 1378 با اخذ مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پا به مرحله جدیدی نهاد .

تاکنون تعداد زیادی دانشجو با مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند . در حال حاضر نیز تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک پلاسما ، فیزیک نجوم، ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای در گروه فیزیک مشغول به تحصیل می باشند .

در سال 1387 دوره دکتری فیزیک نیز راه اندازی شده است و در حال حاضر در گرایشهای حالت جامد ، نجوم ، هسته ای و اتمی مولکولی دانشجویان در مقطع دکترا مشغول تحصیل و پژوهش می باشند

 

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
فیزیک 1  4 17